6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kunnanvaltuusto
Arto Lepistö erosi Siikajoen valtuustosta

Arto Lepistö erosi Sii­ka­joen val­tuus­tos­ta

27.11.2023 15:14
Tilaajille
Siikajoen verotus lyöty lukkoon – nuorisotoiminnalle halutaan toiset tilat

Sii­ka­joen verotus lyöty lukkoon – nuo­ri­so­toi­min­nal­le ha­lu­taan toiset tilat

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien lausunto sotekeskusten tarpeellisuudesta sekä määrästä Siikajoen kunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

19.05.2023 13:23
Siikajoen talousarvio säilyttävä mutta myös velkaannuttava – silti viivan alla on reilusti plussaa

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vio säi­lyt­tä­vä mutta myös vel­kaan­nut­ta­va – silti viivan alla on rei­lus­ti plussaa

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoen sivistyslautakunnan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

Sii­ka­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­nan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

17.11.2022 12:00
Tilaajille
Tauvo ja tekojäärata nostettiin mukaan Siikajoen investointeihin – esitykset tehtiin nyt, valtuusto päättää joulukuussa

Tauvo ja te­ko­jää­ra­ta nos­tet­tiin mukaan Sii­ka­joen in­ves­toin­tei­hin – esi­tyk­set tehtiin nyt, val­tuus­to päättää jou­lu­kuus­sa

16.11.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoelle esitetään halkopartiota – jakaisi kunnan puita tarvitseville

Sii­ka­joel­le esi­te­tään hal­ko­par­tio­ta – jakaisi kunnan puita tar­vit­se­vil­le

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikajokinen valtuutettu Hanna Tervakangas eroaa luottamustoimista –  toisen kauden valtuutettu on johtanut sivistyslautakuntaa

Sii­ka­jo­ki­nen val­tuu­tet­tu Hanna Ter­va­kan­gas eroaa luot­ta­mus­toi­mis­ta – toisen kauden val­tuu­tet­tu on joh­ta­nut si­vis­tys­lau­ta­kun­taa

11.10.2022 13:54 2
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan ero on hyväksytty – valtuusto äänesti omasta kyselytunnistaan

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan ero on hy­väk­syt­ty – val­tuus­to äänesti omasta ky­se­ly­tun­nis­taan

10.08.2022 13:00
Tilaajille
Kiitoksin kuitattu ja hyrinällä hyväksytty

Kii­tok­sin kui­tat­tu ja hy­ri­näl­lä hy­väk­syt­ty

14.06.2022 15:30
Tilaajille
Uusi puheenjohtaja luottaa tekoihin enemmän kuin tyhjään sanahelinään

Uusi pu­heen­joh­ta­ja luottaa te­koi­hin enemmän kuin tyhjään sa­na­he­li­nään

18.08.2021 15:14
Tilaajille
Nuijajako on kohta valmis Siikajoella –  ensi viikolla puolueilla päättävät kokoukset

Nui­ja­ja­ko on kohta valmis Sii­ka­joel­la – ensi vii­kol­la puo­lueil­la päät­tä­vät ko­kouk­set

22.07.2021 06:00
Tilaajille
Kunnat kohti avoimuutta
Lukijalta Kolumni

Kunnat kohti avoi­muut­ta

01.07.2021 09:55
Tilaajille
Keskusta menetti paikkoja, mutta pitää edelleen valtaa Siikalatvalla – perussuomalaiset ja vasemmisto lisäsivät kannatusta

Kes­kus­ta menetti paik­ko­ja, mutta pitää edel­leen valtaa Sii­ka­lat­val­la – pe­rus­suo­ma­lai­set ja va­sem­mis­to li­sä­si­vät kan­na­tus­ta

15.06.2021 12:28
Tilaajille
Työt ja yrittäjyys ovat pitäneet Pyhännän valtuutettuja kiireisinä – osa taas istunut kokouksissa kuuliaisesti: "Pää pitää olla kainalossa, jos en kokoukseen pääse"

Työt ja yrit­tä­jyys ovat pi­tä­neet Py­hän­nän val­tuu­tet­tu­ja kii­rei­si­nä – osa taas istunut ko­kouk­sis­sa kuu­liai­ses­ti: "Pää pitää olla kai­na­los­sa, jos en ko­kouk­seen pääse"

11.05.2021 14:00
Tilaajille
Siikajoella kuntavaaleihin 54 ehdokasta – mukana uusi puolue ja kuuluisa Kuotesaho

Sii­ka­joel­la kun­ta­vaa­lei­hin 54 eh­do­kas­ta – mukana uusi puolue ja kuu­lui­sa Kuo­te­sa­ho

19.03.2021 09:05
Tilaajille
Siikajoen etävaltuusto hyväksyi budjetin – Mäkelänrinteestä ja Paavolan monitoimitalosta päätetään ensi vuonna

Sii­ka­joen etä­val­tuus­to hy­väk­syi bud­je­tin – Mä­ke­län­rin­tees­tä ja Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­los­ta pää­te­tään ensi vuonna

11.12.2020 13:43
Tilaajille

Sii­ka­joel­la edel­leen 27-päi­nen val­tuus­to, päätti val­tuus­to

28.10.2020 14:56
Tilaajille