Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sote-palvelut
Pohteen säästölista järkyttää – Siikajoenkylällä kaikki palvelut loppuisivat, Pyhännällä uusi sote-talo jäisi osin tyhjilleen

Pohteen sääs­tö­lis­ta jär­kyt­tää – Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki pal­ve­lut lop­pui­si­vat, Py­hän­näl­lä uusi sote-ta­lo jäisi osin tyh­jil­leen

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Pohde esittää Siikajoenkylän terveysaseman ja paloaseman lakkauttamista – Pyhännälle ehkä liikkuvia sote-palveluja

Pohde esittää Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­ase­man ja pa­lo­ase­man lak­kaut­ta­mis­ta – Py­hän­näl­le ehkä liik­ku­via sote-pal­ve­lu­ja

23.10.2023 16:00
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

07.09.2023 12:00
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

22.05.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien lausunto sotekeskusten tarpeellisuudesta sekä määrästä Siikajoen kunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

19.05.2023 13:23
Sote-laskutuksessa olleita ongelmia korjataan – isoihin kertalaskuihin kannattaa pyytää maksuaikaa

Sote-las­ku­tuk­ses­sa olleita on­gel­mia kor­ja­taan – isoihin ker­ta­las­kui­hin kan­nat­taa pyytää mak­su­ai­kaa

17.10.2022 06:00
Tilaajille
Sote-palvelujen järjestämissuunnitelman luonnos lausuntokierroksella – luonnoksen mukaan Ruukista vähenee 14 laitospaikkaa

Sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos lau­sun­to­kier­rok­sel­la – luon­nok­sen mukaan Ruu­kis­ta vähenee 14 lai­tos­paik­kaa

15.09.2022 15:44
Tilaajille