Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

Siikajoenkylän terveysasema.
Siikajoenkylän terveysasema.
Kuva: Panu Sivula

Tarpeenmukaisten sotekeskusten verkosto määritetään seuraavien kriteerien perusteella: Väestö, henkilöstö, talous sekä tilat, tukipalvelut ja digivalmius.

Tarpeenmukaisuus tarkoittaa, että palveluja tarjotaan joustavasti väestön palvelutarpeet, ikärakenne, etäisyydet ja luontaiset asiointisuunnat sekä alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Pohteen esittämä sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoima ja määrä, eivät ole Siikajoen kunnan väestön palvelutarvetta vastaavat. Siikajoki tarvitsee kaksi sotekeskusta, Ruukkiin ja Siikajoenkylälle. Ruukissa on toimiva terveysasema, joka on toiminut ja toimii jatkossakin aktiivisesti.

Siikajoenkylän terveysaseman toiminnan tilastot eivät anna oikeaa kuvaa toiminnasta. Terveysasema on ollut vajaalla käytöllä kuntayhtymän syistä johtuen. Terveysasema on auki hyvin suppeilla aukioloajoilla.

Siikajoen terveysasema toimii myös kotipalvelun asiointipaikkana sekä kotipalveluiden väline- ja tarvikevarastona. Jatkossa tarvikkeiden toimitusta asiakkaille on suunniteltu toteutettavaksi Postin palvelupisteiden kautta. Tämä ei ole kestävä ratkaisu, koska Postin palveluiden jatkuvuudesta ei ole takeita ja niitä ei ole välttämättä saatavilla kaikilla paikkakunnilla. Tarvikkeiden toimitusta asiakkaille on jatkettava Siikajoenkylän terveysasemalla.

Siikajoen terveysaseman lakkauttamisesta tulevat säästöt moninkertaistuvat kuntalaisten menoerinä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen piti tuoda palvelut lähelle kuntalaisia.

Tarpeenmukaisuus tarkoittaa, että palveluja tarjotaan joustavasti väestön palvelutarpeet, ikärakenne, etäisyydet ja luontaiset asiointisuunnat sekä alueelliset erityispiirteet huomioiden. Julkisen liikenteen kulkuyhteydet Siikajoenkylältä ovat haastavat. Raaheen pääsee aamulla ja vasta illalla takaisin. Asiointiajasta julkisella liikenteellä Raaheen tulee kohtuuttoman pitkä. On huomioitava, ettei Siikajoenkylältä ole julkista liikennettä Ruukkiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että hoitoa tarvitsevat joutuisivat käyttämään taksipalvelua, josta koituisi heille suuria kustannuksia.

Siikajoen kunnan valtuustoryhmät pitävät tärkeänä, että Siikajoen kunta tarvitsee kaksi sotekeskusta. Tällä turvataan kuntalaisten yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Näemme, että tulevaisuuden sotekeskuksista kuntalaisten tulisi saada myös eri asiantuntijoiden apua ja palveluja. Esimerkiksi etäyhteydellä saatavien palveluiden saatavuutta voisi myös lääkäripalveluiden sekä erikoissairaanhoidon palveluiden osalta parantaa. Näin ollen pienempikin terveysasema pystyy palvelemaan laaja-alaisesti kuntalaisia vähemmällä henkilöstömäärällä. Tällä tavoin hoitohenkilökunta saisi tukea laaja-alaisesti eri erikoisosaamisalueidenkin henkilökunnalta.

Muistutamme, että digitaalinen chat-vastaanotto on hyvä asia, mutta sillä ei saa korvata kasvokkain tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia/hoitoa. Digitaalinen palvelu ei tavoita kaikkia kuntalaisia. Osa ikäihmisistä sekä heikommassa asemassa olevilla kuntalaisilla ei ole mahdollista näihin palveluihin.

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla pitää luoda toimiva rekrytointipalvelu, jossa olisi laaja-alaisesti esitetty kaikki Pohteen avoinna olevat työpaikat ja sijaisuudet ammattikunnittain.

Myös henkilöstön hyvinvointiin sekä ammatilliseen kehittymiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Henkilökunta on se, joka luo toimivan terveydenhuollon. Hyvällä esimiestyöskentelyllä huolehditaan työn sujuvuudesta sekä työympäristöstä.

Siikajoella 15.5.2023

Siikajoen Keskustan valtuustoryhmä
Siikajoen Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Siikajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä
Siikajoen Vasemmiston valtuustoryhmä
Siikajoen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Siikajoen Sitoutumaton demokraattinen valtuustoryhmä