Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntastrategia
Siikajoen uusi kuntastrategia on tehty työkaluksi – suunnitelmallisuudella tarkoitus edetä kohti hyvää kuntaa

Sii­ka­joen uusi kun­ta­stra­te­gia on tehty työ­ka­luk­si – suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la tar­koi­tus edetä kohti hyvää kuntaa

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Valtuusto palautti Siikajoen kuntastrategian työryhmälle

Val­tuus­to pa­laut­ti Sii­ka­joen kun­ta­stra­te­gian työ­ryh­mäl­le

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen kyselyssä muutakin eroa kuin yksi kirjain

Sii­ka­joen ky­se­lys­sä muu­ta­kin eroa kuin yksi kirjain

24.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan uuteen kuntastrategiaan on kirjattu tavoite luopua päivähoitomaksuista – tuloja leikkaavaan toimenpiteeseen on vara, kun säästetään toisaalta toimintaa kehittäen

Sii­ka­lat­van uuteen kun­ta­stra­te­giaan on kir­jat­tu tavoite luopua päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta – tuloja leik­kaa­vaan toi­men­pi­tee­seen on vara, kun sääs­te­tään toi­saal­ta toi­min­taa ke­hit­täen

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kuntastrategian otsikko on: Sudenrohkea Siikalatva Suomen keskipisteessä – strategia kunnanhallituskäsittelyssä maanantaina

Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gian otsikko on: Su­den­roh­kea Sii­ka­lat­va Suomen kes­ki­pis­tees­sä – stra­te­gia kun­nan­hal­li­tus­kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na

12.03.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäntästen ja sidosryhmien edustajien mielipidettä kaivataan – Pyhännän tulevaisuuden suuntaa määritetään kuntastrategiaa päivittäen

Py­hän­täs­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien mie­li­pi­det­tä kai­va­taan – Py­hän­nän tu­le­vai­suu­den suuntaa mää­ri­te­tään kun­ta­stra­te­giaa päi­vit­täen

15.07.2021 15:00
Tilaajille