Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajokilaakso
Eilisen jakeluhäiriön vuoksi – näköislehti maksutta luettavissa. Klikkaa linkkiä

Eilisen ja­ke­lu­häi­riön vuoksi – nä­köis­leh­ti mak­sut­ta luet­ta­vis­sa. Klikkaa linkkiä

15.12.2022 10:28
Päätoimittaja Sari Kihnula näyttää videolla, kuinka näppärästi Siikajokilaakso-sovelluksen saa käyttöön.

Pää­toi­mit­ta­ja Sari Kihnula näyttää vi­deol­la, kuinka näp­pä­räs­ti Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­luk­sen saa käyt­töön.

01.07.2022 08:03
Näköislehti viimeinkin luettavissa

Nä­köis­leh­ti vii­mein­kin luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:03 1
Hintaralli näkyy jo perhearjessa

Hin­ta­ral­li näkyy jo per­he­ar­jes­sa

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Kesälehti kaikkien luettavissa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

Ke­sä­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

09.06.2022 14:06
Posti tuo Siikajokilaakson kesälehden jokaiseen Siikajokivarren talouteen – varhaisjakelua ei tänään ollut

Posti tuo Sii­ka­jo­ki­laak­son ke­sä­leh­den jo­kai­seen Sii­ka­jo­ki­var­ren ta­lou­teen – var­hais­ja­ke­lua ei tänään ollut

08.06.2022 09:30 1
Siikajokilaakson kyläkierroksella parannettiin maailmaa ja kuultiin lehden merkityksestä – Piippolasta kerrotut huonot uutiset tuntuvat Matin sydänalassa

Sii­ka­jo­ki­laak­son ky­lä­kier­rok­sel­la pa­ran­net­tiin maail­maa ja kuul­tiin lehden mer­ki­tyk­ses­tä – Piip­po­las­ta ker­ro­tut huonot uutiset tun­tu­vat Matin sy­dän­alas­sa

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Koronarokotusten 4. aalto jo alkanut

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten 4. aalto jo alkanut

01.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakso vierailee kuudella kylällä – torstaina kahvitellaan Piippolassa ja Pulkkilassa, perjantaina Siikajoenkylällä ja Rantsilassa

Sii­ka­jo­ki­laak­so vie­rai­lee kuu­del­la kylällä – tors­tai­na kah­vi­tel­laan Piip­po­las­sa ja Pulk­ki­las­sa, per­jan­tai­na Sii­ka­joen­ky­läl­lä ja Rant­si­las­sa

29.03.2022 07:31 3
Siikajoella alkoi jo ukrainalaisten lasten opetus – muualla valmistellaan

Sii­ka­joel­la alkoi jo uk­rai­na­lais­ten lasten opetus – muualla val­mis­tel­laan

25.03.2022 18:00
Tilaajille
Teboilin kylmäpumpuilla kylmää kyytiä

Te­boi­lin kyl­mä­pum­puil­la kylmää kyytiä

08.03.2022 12:00
Tilaajille
Siikajokilaaksoa lämmittää suomalainen turve ja hake

Sii­ka­jo­ki­laak­soa läm­mit­tää suo­ma­lai­nen turve ja hake

05.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokilaakso kannetaan huomenna Postin jakamana koko Siikalatvalle

Sii­ka­jo­ki­laak­so kan­ne­taan huo­men­na Postin ja­ka­ma­na koko Sii­ka­lat­val­le

26.01.2022 14:17
Siikajokilaakson jakelusta jäi uupumaan satoja lehtiä – tänään ilmestynyt lehti kaikkien luettavissa maksutta verkossa

Sii­ka­jo­ki­laak­son ja­ke­lus­ta jäi uu­pu­maan satoja lehtiä – tänään il­mes­ty­nyt lehti kaik­kien luet­ta­vis­sa mak­sut­ta ver­kos­sa

20.01.2022 17:00
Hae kesätoimittajaksi Siikajokilaaksoon

Hae ke­sä­toi­mit­ta­jak­si Sii­ka­jo­ki­laak­soon

19.01.2022 17:49
Siikajokilaakson ilmestymispäivä muuttuu keväällä keskiviikoksi

Sii­ka­jo­ki­laak­son il­mes­ty­mis­päi­vä muuttuu ke­vääl­lä kes­ki­vii­kok­si

09.12.2021 10:52
Siikajokilaakson asiamiehet tekivät arvokkaan työn tilaajakannan vakiinnuttamisessa – “Ei kertaakaan tarvinnut talosta lähtiä niin, ettei lehtikauppoja olisi tullut.”

Sii­ka­jo­ki­laak­son asia­mie­het tekivät ar­vok­kaan työn ti­laa­ja­kan­nan va­kiin­nut­ta­mi­ses­sa – “Ei ker­taa­kaan tar­vin­nut talosta lähtiä niin, ettei leh­ti­kaup­po­ja olisi tul­lut.”

20.11.2021 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakso kulkee elämässä mukana – Sarkkiset lukevat lehden tarkkaan ja moneen kertaan

Sii­ka­jo­ki­laak­so kulkee elä­mäs­sä mukana – Sark­ki­set lukevat lehden tark­kaan ja moneen kertaan

19.11.2021 12:00
Tilaajille