Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajokilaakso
Siikajokilaakso on ehdolla vuoden paikallismediaksi – palkinnot jaetaan ensi viikolla Helsingissä

Sii­ka­jo­ki­laak­so on ehdolla vuoden pai­kal­lis­me­diak­si – pal­kin­not jaetaan ensi vii­kol­la Hel­sin­gis­sä

06.11.2023 12:41
Porinapiiri on avoinna kaikenikäisille – lokakuun viimeisessä kokoontumisessa tutustuttiin paikallislehden digisisältöön

Po­ri­na­pii­ri on avoinna kai­ken­ikäi­sil­le – ­lo­ka­kuun vii­mei­ses­sä ko­koon­tu­mi­ses­sa tu­tus­tut­tiin pai­kal­lis­leh­den di­gi­si­säl­töön

25.10.2023 09:00
Tilaajille
Tullaan tutummiksi Siikajokilaakson yhteistyökumppaneiden kanssa – vielä ehtii ilmoittautua jokivarren yrittäjien kohtaamiseen

Tullaan tu­tum­mik­si Sii­ka­jo­ki­laak­son yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kanssa – vielä ehtii il­moit­tau­tua jo­ki­var­ren yrit­tä­jien koh­taa­mi­seen

05.10.2023 08:22
Paikallislehti pitää kiinni tässä hetkessä

Pai­kal­lis­leh­ti pitää kiinni tässä het­kes­sä

15.09.2023 18:00
Tilaajille
Pureudu paikallisiin uutisiin – tilaa Siikajokilaakson digi maksutta viikoksi. Katso vaikka viime viikolta Paavolan syysmarkkinoiden ja Piippolan Seotsialaisten videot ja kuvat

Pureudu pai­kal­li­siin uu­ti­siin – tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­son digi mak­sut­ta vii­kok­si. Katso vaikka viime vii­kol­ta Paa­vo­lan syys­mark­ki­noi­den ja Piip­po­lan Seot­sia­lais­ten videot ja kuvat

12.09.2023 07:46
Painetun lehden valmistaminen tehostuu – keskiviikkona ilmestyy ensimmäinen robotin taittama Siikajokilaakso

Pai­ne­tun lehden val­mis­ta­mi­nen te­hos­tuu – kes­ki­viik­ko­na il­mes­tyy en­sim­mäi­nen robotin tait­ta­ma Sii­ka­jo­ki­laak­so

22.08.2023 06:00
Eilisen jakeluhäiriön vuoksi – näköislehti maksutta luettavissa. Klikkaa linkkiä

Eilisen ja­ke­lu­häi­riön vuoksi – nä­köis­leh­ti mak­sut­ta luet­ta­vis­sa. Klikkaa linkkiä

15.12.2022 10:28
Päätoimittaja Sari Kihnula näyttää videolla, kuinka näppärästi Siikajokilaakso-sovelluksen saa käyttöön.

Pää­toi­mit­ta­ja Sari Kihnula näyttää vi­deol­la, kuinka näp­pä­räs­ti Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­luk­sen saa käyt­töön.

01.07.2022 08:03
Näköislehti viimeinkin luettavissa

Nä­köis­leh­ti vii­mein­kin luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:03 1
Hintaralli näkyy jo perhearjessa

Hin­ta­ral­li näkyy jo per­he­ar­jes­sa

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Kesälehti kaikkien luettavissa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

Ke­sä­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

09.06.2022 14:06
Posti tuo Siikajokilaakson kesälehden jokaiseen Siikajokivarren talouteen – varhaisjakelua ei tänään ollut

Posti tuo Sii­ka­jo­ki­laak­son ke­sä­leh­den jo­kai­seen Sii­ka­jo­ki­var­ren ta­lou­teen – var­hais­ja­ke­lua ei tänään ollut

08.06.2022 09:30 1
Siikajokilaakson kyläkierroksella parannettiin maailmaa ja kuultiin lehden merkityksestä – Piippolasta kerrotut huonot uutiset tuntuvat Matin sydänalassa

Sii­ka­jo­ki­laak­son ky­lä­kier­rok­sel­la pa­ran­net­tiin maail­maa ja kuul­tiin lehden mer­ki­tyk­ses­tä – Piip­po­las­ta ker­ro­tut huonot uutiset tun­tu­vat Matin sy­dän­alas­sa

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Koronarokotusten 4. aalto jo alkanut

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten 4. aalto jo alkanut

01.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakso vierailee kuudella kylällä – torstaina kahvitellaan Piippolassa ja Pulkkilassa, perjantaina Siikajoenkylällä ja Rantsilassa

Sii­ka­jo­ki­laak­so vie­rai­lee kuu­del­la kylällä – tors­tai­na kah­vi­tel­laan Piip­po­las­sa ja Pulk­ki­las­sa, per­jan­tai­na Sii­ka­joen­ky­läl­lä ja Rant­si­las­sa

29.03.2022 07:31 3
Siikajoella alkoi jo ukrainalaisten lasten opetus – muualla valmistellaan

Sii­ka­joel­la alkoi jo uk­rai­na­lais­ten lasten opetus – muualla val­mis­tel­laan

25.03.2022 18:00
Tilaajille
Teboilin kylmäpumpuilla kylmää kyytiä

Te­boi­lin kyl­mä­pum­puil­la kylmää kyytiä

08.03.2022 12:00
Tilaajille
Siikajokilaaksoa lämmittää suomalainen turve ja hake

Sii­ka­jo­ki­laak­soa läm­mit­tää suo­ma­lai­nen turve ja hake

05.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokilaakso kannetaan huomenna Postin jakamana koko Siikalatvalle

Sii­ka­jo­ki­laak­so kan­ne­taan huo­men­na Postin ja­ka­ma­na koko Sii­ka­lat­val­le

26.01.2022 14:17