Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuulivoimapuisto
Honkain keskellä humisee uusiutuva energia

Honkain kes­kel­lä humisee uu­siu­tu­va energia

28.08.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen suurimmalla voimalatyömaalla koneet käyvät – Kasitien varteen rakennetaan 38 tuulivoimalaa

Sii­ka­joen suu­rim­mal­la voi­ma­la­työ­maal­la koneet käyvät – Ka­si­tien varteen ra­ken­ne­taan 38 tuu­li­voi­ma­laa

16.05.2023 09:00
Tilaajille
Kilpailutus yhteisvoimin kannattaa, jos tuulivoimayhtiö lähestyy – "Helposti käy niin, että maanomistajaa vedetään kuin pässiä narussa"

Kil­pai­lu­tus yh­teis­voi­min kan­nat­taa, jos tuu­li­voi­ma­yh­tiö lä­hes­tyy – "Hel­pos­ti käy niin, että maan­omis­ta­jaa ve­de­tään kuin pässiä na­rus­sa"

18.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus jätti pöydälle Kivinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa koskevan asian – valtuustolta haetaan ensin linjaus kunnan tuulivoimaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus jätti pöy­däl­le Ki­vi­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van laa­din­taa kos­ke­van asian – ­val­tuus­tol­ta haetaan ensin linjaus kunnan tuu­li­voi­maan

05.02.2023 09:00
Tilaajille
Kivinevalle suunniteilla tuulivoimapuisto – osayleiskaavan laadinnan aloitus kunnanhallituksen päätettävänä

Ki­vi­ne­val­le suun­ni­teil­la tuu­li­voi­ma­puis­to – osa­yleis­kaa­van laa­din­nan aloitus kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

31.01.2023 13:00
Tilaajille
Siikalatva vaatii maanomistajien tasapuolista kohtelua – Prokonin neuvoteltava sähkölinjalle yhtäläiset sopimukset tuulipuiston kanssa

Sii­ka­lat­va vaatii maan­omis­ta­jien ta­sa­puo­lis­ta koh­te­lua – Pro­ko­nin neu­vo­tel­ta­va säh­kö­lin­jal­le yh­tä­läi­set so­pi­muk­set tuu­li­puis­ton kanssa

14.12.2022 12:00
Tilaajille
Jääkö kylälle pysyvä kauna?
Pääkirjoitus

Jääkö kylälle pysyvä kauna?

13.12.2022 23:00 1
Tilaajille
Pyhännän Konnunsuolle suunnitteilla 34 tuulivoimalaa – yleisötilaisuudessa tuli esille huoli luonnosta ja erämaamaisemasta

Py­hän­nän Kon­nun­suol­le suun­nit­teil­la 34 tuu­li­voi­ma­laa – ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa tuli esille huoli luon­nos­ta ja erä­maa­mai­se­mas­ta

15.10.2022 12:00 1
Tilaajille
Siikajoki ei edellytä uutta YVAa Karhukankaan, Navettakankaan ja Kangastuulen tuulivoimaloiden kaavamuutoksille

Sii­ka­jo­ki ei edel­ly­tä uutta YVAa Kar­hu­kan­kaan, Na­vet­ta­kan­kaan ja Kan­gas­tuu­len tuu­li­voi­ma­loi­den kaa­va­muu­tok­sil­le

22.01.2022 06:00
Tilaajille
Tuulivoimalan siiven irtoamissyy selvisi – Piiparinmäen tuulivoimapuiston rakentaminen on jatkunut ja jatkunee ilman talvitaukoa

Tuu­li­voi­ma­lan siiven ir­toa­mis­syy selvisi – Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen on jat­ku­nut ja jat­ku­nee ilman tal­vi­tau­koa

17.02.2021 17:13
Tilaajille