Mainos: Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 2 kk 6,75 euroa. Tilaa tästä.

Uljua
Reilumpi tulva tulollaan Siikajoen uomassa, vedenpaljous uhkaa etenkin Mankilan seudulla – asukkaita kehotetaan tarkastustoimiin, suojaamaan rakennuksia ja seuraamaan tilannetta

Rei­lum­pi tulva tu­lol­laan Sii­ka­joen uo­mas­sa, ve­den­pal­jous uhkaa etenkin Man­ki­lan seu­dul­la – asuk­kai­ta ke­ho­te­taan tar­kas­tus­toi­miin, suo­jaa­maan ra­ken­nuk­sia ja seu­raa­maan ti­lan­net­ta

04.04.2022 18:00
Tilaajille
Uljualle suunniteltu tuulipuisto hiertää Pyhännällä – näkyvissä haitallisia vaikutuksia pohjavesivarantoihin ja luonnon monimuotoisuuteen

Ul­jual­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to hiertää Py­hän­näl­lä – nä­ky­vis­sä hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia poh­ja­ve­si­va­ran­toi­hin ja luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen

24.02.2022 18:00
Tilaajille
Ennustajakin pitäisi olla – toiveita satelee monelta suunnalta säänöstelijälle Siikajoen virtaamista ja vedenkorkeuksista Uljualla

En­nus­ta­ja­kin pitäisi olla – toi­vei­ta satelee monelta suun­nal­ta sää­nös­te­li­jäl­le Sii­ka­joen vir­taa­mis­ta ja ve­den­kor­keuk­sis­ta Ul­jual­la

11.11.2021 06:02
Tilaajille
Jäällä liikuttaessa on oltava nyt erityisen varovainen – "Jäätä on muutamia senttejä keskimääräistä vähemmän"

Jäällä lii­kut­taes­sa on oltava nyt eri­tyi­sen va­ro­vai­nen – "Jäätä on muu­ta­mia sent­te­jä kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män"

31.03.2021 18:00
Tilaajille
52 verkkoyön tutkimus – Uljuan koekalastuksessa heikko saalis

52 verk­ko­yön tut­ki­mus – Uljuan koe­ka­las­tuk­ses­sa heikko saalis

12.10.2017 15:55
Uljuan patorakenteet ovat kunnossa

Uljuan pa­to­ra­ken­teet ovat kun­nos­sa

06.10.2017 12:53
Uljualla valvotaan jälleen – Juha Syvärinen: kunnioitus myös kalalle

Ul­jual­la val­vo­taan jälleen – Juha Sy­vä­ri­nen: kun­nioi­tus myös kalalle

26.06.2017 12:00
Uljuan altaan rakenne tutkinnassa - ei epäilyä vuodosta

Uljuan altaan rakenne tut­kin­nas­sa - ei epäilyä vuo­dos­ta

22.06.2017 14:16
Uljua täyttää pian 50 vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uljua täyttää pian 50 vuotta

09.02.2017 09:50
Jättimateet tarttuvat elävään syöttiin - Uljuassa piisaa näitä mörköjä

Jät­ti­ma­teet tart­tu­vat elävään syöt­tiin - Ul­juas­sa piisaa näitä mörköjä

19.01.2017 07:19
Uljuan viihtyisyys monta askelmaa paremmaksi

Uljuan viih­tyi­syys monta as­kel­maa pa­rem­mak­si

10.08.2016 21:00
Voihan mikä vonkale!

Voihan mikä von­ka­le!

01.08.2016 14:19
Uljuan ohijuoksutus aloitettiin

Uljuan ohi­juok­su­tus aloi­tet­tiin

07.07.2016 10:25