Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hyvinvointialue
Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma Oulaisissa: "Nykyinen palvelujärjestelmä ei ole ihanteellinen, vaan vaatii uudistamista"

Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja Ilkka Luoma Ou­lai­sis­sa: "Ny­kyi­nen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ei ole ihan­teel­li­nen, vaan vaatii uu­dis­ta­mis­ta"

23.08.2023 17:41
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksaminen muuttui Pohteen myötä: asiakkaiden solmittava uudet sopimukset e-laskuista pankkiinsa

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den mak­sa­mi­nen muuttui Pohteen myötä: asiak­kai­den sol­mit­ta­va uudet so­pi­muk­set e-las­kuis­ta pank­kiin­sa

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Suomen sosiaali ja terveys ry selvitti – lähes kaikki hyvinvointialueet perimässä lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen maksun

Suomen so­siaa­li ja terveys ry sel­vit­ti – lähes kaikki hy­vin­voin­ti­alueet pe­ri­mäs­sä lää­kä­ri­käyn­nis­tä suu­rim­man mah­dol­li­sen maksun

29.12.2022 09:00
Tilaajille
Maakunnan pelastustoimen järjestämissuunnitelma nojaa vahvasti sopimuspelastajiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­nan pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma nojaa vah­vas­ti so­pi­mus­pe­las­ta­jiin

22.11.2022 11:30
Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa Raahen yöpäivystyksen jatkamiseksi

Alue­hal­li­tus päätti hakea poik­keus­lu­paa Raahen yö­päi­vys­tyk­sen jat­ka­mi­sek­si

21.09.2022 16:00
Tilaajille
RAS:n sairaalan yöpäivystys jälleen uhattuna – ministeri Lindénin mielestä päivystyksen tulisi jatkua Raahessa

RAS:n sai­raa­lan yö­päi­vys­tys jälleen uhat­tu­na – mi­nis­te­ri Lindé­nin mie­les­tä päi­vys­tyk­sen tulisi jatkua Raa­hes­sa

16.09.2022 12:00
Tilaajille
Niukemmat resurssit jaossa
Pääkirjoitus

Niu­kem­mat re­surs­sit jaossa

12.07.2022 23:00
Tilaajille
50 miljoonaa euroa vaihtaa kotia

50 mil­joo­naa euroa vaihtaa kotia

22.06.2022 06:00
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00
Tilaajille
Haravoita, veneitä vai isoa kuvaa – hyvinvointialueille siirtyvän irtaimiston listauksessa on suuria eroja: "Tässä on varmasti käynyt väärinkäsitys

Ha­ra­voi­ta, veneitä vai isoa kuvaa – hy­vin­voin­ti­alueil­le siir­ty­vän ir­tai­mis­ton lis­tauk­ses­sa on suuria eroja: "Tässä on var­mas­ti käynyt vää­rin­kä­si­tys

28.02.2022 09:00
Tilaajille
Katso äänimäärät: Näin Siikajokilaakson alueen ehdokkaat pärjäsivät vaaleissa

Katso ää­ni­mää­rät: Näin Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen eh­dok­kaat pär­jä­si­vät vaa­leis­sa

24.01.2022 15:00
Tilaajille